NINA’ S FOODART – Nina Milivojević

20. avgust – 3. septembar 2019.

 

previous arrow
next arrow
Slider

NINA‘S FOODART

Изложени радови представљају Нинино истраживање у области хране. За то користи боју, облик и форму објекта у пољу слике. Битан елемент њеног рада је и сам начин компоновања у датом формату. Приказана је визуелно примамљива храна и пиће које својом сочношћу треба да привуче посматрача, али поред тога и да се кроз тај поступак увиди однос између хране и посматрача – човека.

Зато су целокупној поставци додате две нове слике у којима је имплементирана људска фигура, али не као пуки додатак обрађиване теме хране. Представа човека треба да допринесе суду о нашем односу према слаткишу или течности коју модел конзумира.

Такође, поред слика акрила на платну, ту се налазе и цртежи који имају дневничку форму. Баве се моментом и ситуацијом која у тренутку оставља највећи утисак. Коришћени су различити цртачки материјали како би се достигла лакоћа у преносу идеје.

Нина Миливојевић је рођена 1995. године у Ужицу. Након завршетка Ужичке гимназије, уписује Академију уметности у Новом Саду, одсек сликарство, у класи професора Владе Ранчића. Мастер студије из сликарства завршава на Факултету ликовних уметности у Београду, у класи професорке Симониде Рајчевић.

Учествовала је на бројним групним изложбама у Ужицу, Београду, Новом Саду, Сомбору и Суботици. До сада је имала четири самосталне изложбе. Новосадској публици се представила у галерији Бел Арт и КЦ Фабрика, док је у Београду излагала у галерији Божидарац и Дигиталној галерији Коларац.

NINA‘S FOODART

The exhibited art works represent Nina‘s exploration in the field of food. For this purpose, she is using paint, shape and form of an object in the field of the painting. The composition in the given format is also a very important part of her work. She paints visually attractive food and drink that is appealing to the eye of the observer due to its succulence. Besides that its aim is to reveal the relation between food and the observer – man.

That is why two new paintings are added to exhibition. They implement a human figure, but not just as an addition to the previous idea of food. The representation of man ought to contribute to the judgement about our relation towards sweets or drinks consumed by the models.

Also, beside these acrylic on canvas paintings, drawings in a form of a dairy are exhibited. They are about the present moment and the situation which, in a moment, leaves the greatest impression. Various drawing materials were used in order to communicate the idea more easily.

Nina Milivojevic was born in 1995 in Uzice, Serbia. After graduating from high in Uzice, she enrolled in the Academy of Arts, Novi Sad, the module Painting, in the class of professor Vlado Rancic. She obtained MA degree in Painting at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, in the class of professor Simonida Rajcevic.

She has participated in numerous group exhibitions in Uzice, Belgrade, Novi Sad, Sombor and Subotica. She has had 4 solo exhibitions so far.  Two of them were in Novi Sad in Bel Art Gallery and KC Fabrika. In Belgrade, she had exhibitions in Bozidarac Gallery and Kolarac Galery.

instagram: ninas_foodart