SURBEZIVNA ESTETIKA ULICE – Igor Čoko      

2. Septembar 2017.

previous arrow
next arrow
Slider

СУБВЕРЗИВНА ЕСТЕТИКА УЛИЦЕ

Књига фотографија Субверзивна естетика улице – Призори раскошне стварности, резултат је четверогодишњег “уличарења” с фотоапаратом у руци, посматрања и документовања свакодневних процеса  и промјена које носи ритам растрзаног и хаотичног великог града, крајности у којима се до посљедње капи зноја боре  паланка и метропола рађајући инспиративне контрасте, као рефлексију актуелних културолошких и социјалних превирања. Прво је издање у оквиру новопокренуте едиције Grain photo books, чији је циљ развој културе ауторске фотографије у Србији и земљама бивше Југославије.

Рођен је 1975. године у Книну, Хрватска. Живи и ради у Београду. По образовању је дипломирани етнолог – антрополог. Из перспективе визуелног антрополога, кроз докумнентарну и уличну фотографију истражује сензибилитет људи, уличног живота и живота стигматизованих група . Уредник је дигиталног магазина за уличну и документарну фотографију Grain.  До сада је своје радове излагао на самосталним и групним изложбама у Србији, земљама бивше Југолавије и многим еврпопским градовима,  а радови су објављивани у водећим медијима на простору бивше Југославије и Европе.  Аутор је књига фотографија: Субверзивна естетика улице – Призори раскошне стварности и Иза решетака – Живот осуђеника из Окружног затвора у Београду. Добитник више награда из области документарне фотографије.

SUBVERSIVE STREET AESTHETICS

The photography book, “Subverzivna estetika ulice – Prizori raskošne stvarnosti,” is the result of four years of “walking” with a camera in hand, observing and documenting the daily processes and changes that carry the rhythm of a collapsed and chaotic big city, the extremes in which to the last drop of sweat the village and the metropolis are giving birth to inspirational contrasts, as a reflection of current cultural and social waves. The first book is part of the newly launched edition of Grain photo books, which aims to develop the culture of promoting professional photography in Serbia and the countries of the former Yugoslavia.

Born in 1975 in Knin, Croatia. He lives and works in Belgrade. He is a graduate ethnologist – anthropologist. From the perspective of a visual anthropologist, through documentary and street photography, he explores the sensibilities of people, street life and the lives of stigmatized groups. He is the editor of the digital magazine for street and documentary photography “Grain”. So far, he has exhibited his works at solo and group exhibitions in Serbia, the countries of the former Yugoslavia and many European cities, and his works have been published in leading media in the former Yugoslavia and Europe. He is the author of photo books: Subverzivna estetika ulice – Prizori raskošne stvarnosti i Iza rešetaka – Život osuđenika iz Okružnog zatvora u Beogradu. Winner of several documentary photography awards.