Artists in residence

Artists in residence

Udruženje vizuelnih umetnika Užice otpočelo je rezidencijalni program za umetnike koji se izražavaju u poljima vizulene umetnosti, dizajna i arhitekture. Prva letnja rezidencija ostvarena je sa umetnicom Danicom Karaičić početkom jula 2017.

UVUU obezbeđuje studio za rad i izložbu u trajanju od dve do tri sedmice. Autorima je pružena kreativna i tehnička podrška.

Učešće u rezidencijalnom boravku je besplatno. Međutim, od umetnika se očekuje da pokrije putne i troškove boravka. UVUU ne obezbeđuje troškove produkcije, ali nudi pomoć sa pronalaženjem potrebnih sredstava i sponzorstva.

POPUP

24. avgust 2021.

RENATO RAKIĆ CAPUT IV

1-3 avgust 2019.

HEKLER

21.jun - 05. Jul 2019.