CLOTHED PAINTINGS 2 – Danica Karaičić i Aleksandar Dimitrijević

9. Septembar – 23. Septembar  2017.

 

previous arrow
next arrow
Slider

CLOTHED PAINTINGS 2

Clothed Paintings II је други део ауторског пројекта Данице Караичић и Александра Димитријевића, започетог 2013. године. Централни део чини инсталација која креира спону између уметности (сликарства) и одеће (модног дизајна и одевања), задржавајући у себи основне теме из праксе оба уметника – елементе игре код Александра и тактилног искуства одевеног тела у архитектонском простору, централног мотива Даничиног истраживања на пољу изграђеног окружења.

Инсталација садржи слике и текстил са пришивеним одевним предметима, повезаним са сликама коришћењем рајсфершлуса. Посетиоци су охрабрени да мењају позиције материјала у галеријском простору, истовремено имајући могућност да неки од делова инсталације обуку. Кроз покрет и активност у простору људско тело постаје ’живи’ део у Александровој игри, али и део процеса креирања простора. Изложена одећа има циљ да повећа свест о телесном сваког учесника, у исти мах дозвољавајући публици да постане део уметничког рада и архитектонског простора у настајању.

Пројекат подржали: Викторијански колеџ уметности, Универзитет Мелбурн, Теxтил, Храбри кројач

Посебна захвалност: Љуби Пећинару, Невени Анђић, породици Благојевић, Дејану Клементу и Јелени Димитријевић.

Даница Караичић је архитекта/уметница која се бави инсталацијом и критичком просторном праксом. Излагала је у Србији и Аустралији. Рођена у Ужицу, тренутно живи у Мелбоурну, где ради на докторском истраживању на Викторијанском колеџу уметности Мелбурн универзитета. www.floragoticcelli.com

Александар Димитријевић је рођен 1977. године. Живи у Ужицу. Излагао је самастално и групно у земљи и иностранству. Радови му се налазе у бројним колекцијама. www.dimitrijevica.com

CLOTHED PAINTINGS 2

Clothed Paintings II is the second iteration of collaborative art project between Danica Karaicic and AleksandarDimitrijevic started in 2013. Installation spans in between art (painting) and clothes (fashion design and dressing), and includes artists’ main themes of interest—elements of game and play typical for Aleksandar’s practice, and haptic experience of dressed body in architectural space, central motif of Danica’s research of perception of built environment.

The installation consists of paintings and fabrics with sewed garments, stretched between paintings using zippers. Visitors are encouraged to change the position of fabrics in the gallery space, and to try on the exhibited garments. Through movement and activity in space, the human body becomes a “living” part of Aleksandar’s game, as well as a part of the process of space-making. The exhibited garments enhance bodily awareness for each participant, simultaneously allowing visitors to become a part of the art work and architectural space in becoming.

Support by:Victorian College of the Arts (VCA), The University of Melbourne, Textil, HrabriKrojac

Special thanks: Ljuba Pecinar, Nevena Andjic, Blagojevic family, Dejan Klement and Jelena Dimitrijevic

Danica Karaičić is an architect/artist working mostly in the field of the installation and critical spatial practice. She has exhibited in Serbia and Australia. Born in Užice, Serbia, she is currently living in Melbourne where she is doing a PhD research at the Victorian College of the Arts, University of Melbourne. www.floragoticcelli.com

Aleksandar Dimitrijevic born in 1977 and lives in Užice. He has exhibited on his own and as a group in the country and abroad. His works are in numerous collections.  www.dimitrijevica.com