BORDERLAND ESC

5. Jul 2017.

Kustos: Anuk Jovovic (Ex Miladinović)

DSC_0285
DSC_0448
DSC_0490
DSC_0554
DSC_0567
Filip Baralić
Get rich or die,Uroš Đurić, Milan Antić, Matze Görig
Hybrid - Bianca Kennedy and Felix Kraus
IMG_7675
IMG_7711
Marijana Ćurčić, Gradska galerija Užice
Otvaranje u Gradskojgaleriji Uzice
Otvaranje
Siniša Radulović, 77 pitanja
Torsten Mühlbach (Minhen)...
Uroš Zvizdić, Gradska galerija Užice
Uroš Zvizdić
Uros Zvizdic.Usual laziness.Installation view. 2016
York Besser (Minhen),performans
Arhiv UVUUa
Borderland esc 6
Borderland esc 7
Borderland esc 10
Borderland esc 12
Borderland esc 15
Borderland esc 16
Borderland esc 17
Borderland esc 18
Borderland esc 19
Borderland esc 24
Borderland esc, Galerija Reflektor
Daniel Door (Minhen), sound performans
Daniel Door (Minhen), sound performans.jpg...
Daniel Door (Minhen), sound performans.jpg..
Dejan Klement(Serbia), Where are you. 2017. Installation view, detail
Dream - Anuk Miladinovic
DSC_0020
DSC_0029
DSC_0032
DSC_0069
DSC_0074
DSC_0079
DSC_0120
DSC_0126
DSC_0130
DSC_0173
DSC_0187
DSC_0197
DSC_0201
DSC_0207
DSC_0208
DSC_0213
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0255
DSC_0264
previous arrow
next arrow

BORDERLAND ESC

Унутрашњи процеси и димензије нама природног хабитата подвргнуте су узнемирујућим трансформацијама. Људи су суочени са преокретима, или скрхани егзистенцијално док стагнирају у беспомоћности, или отпочињу метаморфозу која опет садржи преиспитивање њиховог односа са природом. Са нотом црног хумора, трансцендеталним рашчлањавањем, љутитиом трансформацијом или фаталном преданошћу ови радови кроз различите технике остварују могућу будућност, која је почела још јуче.

LOW COST EXCHANGE, ауторски пројекат Анук Јововић, већ је реализован у Минхену, Београду и Пожеги (2015-2016). У реализацији пројекта учествовали су уметници из Минхена, Београда и Ужица који се изражавају у различитим медијима попут слике, цртежа, скулптуре, инсталације, графике, видеа, фотографије и нових медија. Важан део овог пројекта била је размена уметника и упознавање са радним методама, радним условима и културама.

BORDERLAND је био наслов изложбе у Базелу (2017). Ексклузивно су приказане висококвалитетне видео инсталације међународних уметника млађе генерације. Тема истакнута насловом изложбе била је дотакнута на различитим нивоима у овом пројекту. Кроз индивидуалне позиције уметника, али и филмски приступ, те садржај који се тиче сродних тема.

BODERLAND ESC комбинује ова два пројекта са локалним уметницима из Удружења визуелних уметника Ужица.

Подршка:

Erwin und Gisela von Steiner Stiftung

Кустоскиња:

Анук Јововић (eкс Миладиновић)

У сарадњи са:

Удружење визуелних уметника Ужица (УВУУ)

Галерија Рефлектор

Градска галерија Ужице

BORDERLAND ESC

The inner workings and dimensions of our familiar habitat are subjected to disturbing transformations.

People face this upheaval either overwhelmed by existential angst while stagnating in powerlessness, or begin a process of metamorphosis that also includes negotiating their relation to nature.

With a dark humored wink, a transcendental dissection, angry transformation, or a fatalistic devotion, these works, through various techniques, realize a possible future that began even yesterday.

LOW COST EXCHANGE, under the direction of Anuk Jovović, has already taken place in Munich, Belgrade and Požega (2015-2016) and consisted of artists from Munich and Belgrade and Užice, who work with different media such as painting, drawing, sculpture, installation, printmaking, video, photography and mixed media. An important part of this project was the exchange of the artists and getting to know the working methods, working conditions and the cultures.

BORDERLAND was the title of an exhibition in Basel (2017). It exclusively showed high-quality video installations by international young artists. The title-giving topic has been touched on at different levels in this project. In the individual positions of the artists but also through the medium of film and the content-wise dealing with related topics.

BORDERLAND ESC combines these two projects with local artists from the Užice Visual Artists Associstion.

Supported by

Erwin und Gisela von Steiner Stiftung

Exhibition project curated by:

Anuk Jovović (ex Miladinović)

In collaboration with:

Artists Association Užice UVUU

(Gallery Reflektor)

and City Gallery Užice

Уметници/ Artists

Uroš Đurić (Beograd), Milan Antić (Beograd), York Besser (Minhen), Felix Burger (Minhen, Amsterdam), Aquil Copier (Amsterdam), Aleksandar Dimitrijević (Užice), Marijana Ćurčić (Užice), Daniel Door (Minhen), Matze Görig (Minhen / Berlin), Pavle Jovović (Užice), Bianca Kennedy (Minhen), Dejan Klement (Užice), Felix Kraus (Minhen / Berlin), Claudia Larcher (Beč),  Anuk Miladinović (Minhen / Bazel), Filip Baralić (Užice), Vladimir Milanović (Beograd), Torsten Mühlbach (Minhen), Siniša Radulović (Podgorica), Miloš Vučićević (Užice), Uroš Zvizdić (Požega)