CVU

Prioritet UVUU-a je osnivanje Centra za vizuelne umetnosti (CVU) koji će da generiše programe UVUU-a kroz aktivnosti rada galerije Reflektor i samih članova udruženja.